Půjčka od Air Bank: My vám odpustíme třeba 22 tisíc korun!

Podmínky využívání služeb serveru

1. Služby serveru

1.1. Server Hlídárna.cz (dále jen "server") je určen ke zprostředkování nabídek a poptávek hlídání dětí. Využívání služeb serveru je povoleno pouze osobám starším 18 let.

1.2. Nabídky hlídání mohou na server ukládat následující subjekty (dále jen "hlídači"):

  • soukromníci, tj. fyzické osoby nabízející hlídání dětí
  • agentury zprostředkovávající hlídání dětí
  • školky
Ukládání nabídek je podmíněno registrací a přihlášením příslušného hlídače. Vyhledávání v nabídkách hlídačů není podmíněno registrací a přihlášením.

1.3. Poptávky hlídání mohou na serveru ukládat rodiče dětí. Ukládání poptávek je podmíněno registrací a přihlášením příslušného rodiče.

1.4. Subjekty nabízející hlídání mohou být hodnoceny, a to pouze rodiči, kteří využili jejich služeb. Hodnocení se skládá z číselného údaje (známky) a textového komentáře. Hodnocený subjekt může uložit svoji reakci na každé hodnocení jeho služeb. Ukládání hodnocení i reakcí je možné pouze po registraci a přihlášení. Uložená hodnocení i reakce na ně jsou přístupné v rámci vyhledávání nabídek, tj. bez nutnosti registrace a přihlášení.

1.5. Registrací je myšleno vyplnění přihlašovacích, základních a kontaktních údajů příslušného uživatele. Tyto údaje jsou uloženy do profilu uživatele. Kontaktní údaje uložené v profilu uživatele jsou určeny ke zveřejnění u nabídky nebo poptávky hlídání dětí příslušného uživatele.

1.6. V profilu uživatele, v nabídkách a v poptávkách je povoleno do jednotlivých polí vyplňovat pouze údaje, které do těchto polí patří, tj. odpovídají názvu příslušného pole. Profily, nabídky a poptávky, které nesplňují toto pravidlo, mohou být provozovatelem serveru upraveny (přesunutím údajů do odpovídajících polí nebo odstraněním neodpovídajících údajů), případně odstraněny.

1.7. Každý uživatel (rodič, soukromník, agentura nebo školka) se může na serveru registrovat pouze pod jedním přihlášením. Při porušení tohoto pravidla je provozovatel oprávněn zablokovat všechna přihlášení příslušného uživatele.

2. Ochrana údajů, odpovědnost

2.1. Registrací vyjadřuje uživatel serveru souhlas s těmito podmínkami a se zasíláním informačních a jiných e-mailů týkajících se činnosti serveru na adresu uvedenou při registraci.

2.2. Provozovatel serveru nenese odpovědnost za obsah a správnost údajů uložených na server jednotlivými uživateli ani za jejich případné zneužití. Za tyto údaje je zodpovědný uživatel, který je na server uložil. Uživatel se zavazuje ukládat na server pouze údaje odpovídající skutečnosti. Provozovatel serveru se zavazuje neposkytnout tyto údaje žádnému dalšímu subjektu. Provozovatel serveru neručí za služby nabízené jednotlivými subjekty na serveru.

3. Úhrada služeb

3.1. Využívání služeb serveru, které nevyžadují registraci a přihlášení je zdarma.

3.2. Registrace uživatelů je zdarma.

3.3. Využívání všech služeb serveru pro registrované rodiče je zdarma.

3.4. Zveřejňování nabídek hlídání registrovaných hlídačů je na omezenou dobu zdarma, zveřejňování na delší dobu, příp. využívání dalších služeb pro hlídače je možné dle sazeb uvedených v ceníku služeb.

Poslední aktualizace těchto Podmínek využívání služeb serveru proběhla 01.05.2013.

Světluška - staňte se naším sponzorem!

DOPORUČENÉ NABÍDKY HLÍDÁNÍ
Chcete mít Vaši nabídku v tomto boxu?
Chcete Vaši nabídku zobrazovat ve výsledcích vyhledávání před nabídkami ostatních?

Zvýrazněte si Vaši nabídku!

02.05.2013
Nový způsob zveřejňování nabídek hlídání dětí
Abychom zajistili aktuálnost zveřejňovaných nabídek, je nyní možné zveřejňovat nabídky zdarma na 2 dny. Pro zveřejnění na delší období využijte některou z možností zveřejnění Vašich nabídek.
01.01.2011
Nové funkce pro hlídače!
Hlídači mají k dispozici nové funkce: kromě možnosti přidání fotografie (loga) k nabídce je to např. umístění nabídky na titulní stránce webu a na všech stránkách pro rodiče, možnost zasílání e-mailových notifikací o nových odpovídajících poptávkách nebo možnost zpřístupnění nabídky na vlastní adrese domena.hlidarna.cz. Nové funkce jsou dostupné pro zvýrazněné nabídky - více viz stránka Zvýraznění nabídky.
Všechny novinky a tipy...

RYCHLE NAJÍT HLÍDÁNÍ

SLUŽBY

UŽIVATEL

INFORMACE


Půjčka od 30.000 Kč až do 600.000 Kč na cokoliv!